Informacja dla przedsiębiorców

POWRÓT

Zaktualizowano: 2020-05-14 12:08

PDF

Gdynia w czasie epidemii

11 marca 2020 r. prezydent Wojciech Szczurek podjął decyzję o działaniach mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu COVID-19 i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem. Od tego czasu przestrzeń miejska oraz wszelkie podejmowane działania dostosowywane są do uwarunkowań związanych z pandemią. W Gdyni niezmiennie optymalizujemy je w taki sposób, aby możliwe było sprawne funkcjonowanie miasta i zapewniona jak najlepsza ochrona dla jego mieszkańców.

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO GDYNIAN


Troska o zdrowie, to nie tylko troska o chorych, ale też o tych, którzy są nadal zdrowi i tak powinno pozostać. W Gdyni już od pierwszych dni wdrożono wiele działań, których celem jest ograniczanie ryzyka zakażenia, np. poprzez błyskawiczne wyłączenie i zabezpieczenie przycisków sygnalizacji świetlnej, a niedługo potem - wyłączenia Strefy Płatnego Parkowania. W kolejnych dniach systematycznie pojawiały się kolejne obostrzenia, których celem było zapewnienie mieszkańcom maksymalnego bezpieczeństwa. Gdynia sprawnie dostosowywała się również do obostrzeń narzucanych odgórnie. 16 marca zabezpieczono place zabaw i siłownie zewnętrzne, a 26 marca zamknięto skwery, parki, molo oraz bulwary i parkingi nadmorskie, które ponownie otwarto 20 kwietnia.
RZETELNA INFORMACJA I ŚWIADOMOŚĆ


Troska o zdrowie zaczyna się od świadomości zagrożenia. Gdynianie są na bieżąco informowani są przez magistrat o zagrożeniach, zakazach, obowiązkach i rozwiązaniach przyjętych w czasie walki z zagrożeniami epidemicznymi wynikającymi z koronawirusa. Najważniejsze informacje na temat profilaktyki i przygotowanego wsparcia związanego z COVID-19 udostępniane są m.in. poprzez miejskie serwisy internetowe www.koronawirus.um.gdynia.pl i www.gdynia.pl, specjalne linie telefoniczne, kampanie informacyjno-promocyjne czy ekrany LED, zachęcające mieszkańców do pozostania w domach.WSPARCIE DLA SŁUŻBY ZDROWIA


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, samorząd Gdyni podjął stanowcze i szerokie działania w obszarze zdrowia. Obejmują one pomoc finansową, logistyczną, organizacyjną i informacyjną w walce ze skutkami epidemii Covid-19.
EDUKACJA BLISKO MIESZKAŃCÓW GDYNI


Choć nauka zdalna w szkołach w Polsce formalnie rozpoczęła się od 25 marca, w Gdyni wystartowała już 16 marca 2020 roku (w dniu zamknięcia szkół). Aby usprawnić ten proces i lepiej spełniać potrzeby mieszkańców, pozyskano 60 laptopów ze środków gminy oraz 40 laptopów z programu Ministerstwa Cyfryzacji. Jednocześnie nawiązano współpracę z podmiotami prywatnymi, które przekazały lub sfinansowały 107 komputerów, 190 tabletów i 120 zestawów słuchawkowych.
GDYŃSKI FALOCHRON


Gdynia w obliczu trudnej sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa szuka dostępnych rozwiązań i wyciąga pomocną dłoń do tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Gdyński Falochron to szeroki program pomocy mieszkańcom w czasie kryzysu. Falochron, tak jak jego odpowiednik w rzeczywistości, ma być silną konstrukcją, która co prawda nie zatrzymuje sztormu, ale zapobiega zniszczeniom, które mógłby uczynić.
Filary gdyńskiego Falochronu dedykowane są różnym grupom społecznym:
●       Falochron dla przedsiębiorców,
●       Falochron dla NGO,
●       Falochron dla edukacji,
●       Falochron pomocy,
●       Falochron dla kultury,
●       Falochron sportu.


POMOC SPOŁECZNA

W tym trudnym okresie nie zapominamy o osobach potrzebujących pomocy i wsparcia.
INWESTYCJE I ROZWÓJ MIASTA W TRUDNYCH CZASACH

Nawet w czasie, gdy wielu urzędników pracuje zdalnie, a interesanci nie mogą wchodzić do urzędu, Gdynia pokazuje, że da się realizować inwestycje. Wymaga to niestandardowych działań, jak np. publiczne otwieranie przetargu online, czy podpisywanie umów online. Pomimo, że tempo prac budowalnych- z uwagi na nadzwyczajną sytuację - może wydawać się nieco wolniejsze, miasto nie wstrzymuje się od działań.WSPARCIE DLA KULTURY, ARTYSTÓW I ORGANIZACJI


Od 16 marca mieszkańcy Gdyni mogą korzystać z cyklu wydarzeń online stworzonego specjalnie na czas sytuacji epidemiologicznej w Polsce, prowadzonego pod nazwą Kultura Łączy Siły. Składają się na niego spektakle, koncerty, pokazy filmów, wykłady i warsztaty z różnych dziedzin kultury. Ponadto artyści i NGO mogą liczyć na wsparcie Gdyni w ramach Falochronu Kultury.OBIEKTY SPORTOWE NA TERENIE GDYNI


Pomimo zawieszonych rozgrywek sportowych i zajęć rekreacyjnych, na terenie Gdyni w dalszym ciągu odbywają się prace związane z utrzymaniem boisk i obiektów do gry w należytym stanie technicznym. Prowadzony jest bieżący nadzór nad funkcjonowaniem sieci i systemów bezpieczeństwa, niezbędne prace konserwacyjne, bieżące naprawy i prace, których zaniechanie spowodowałyby degradację obiektów i koszty związane z doprowadzaniem do należytego stanu. Od 6 maja, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, przywracane są fukcjonalności obiektów sportowych.

JEDEN NUMER 58 626 26 26

To Twój sposób na kontakt z miastem w każdej sprawie. Ten serwis prowadzi Miasto Gdynia. Łatwo i szybko możesz pozyskać informacje w każdej sprawie, która dotyczy miasta. Zadzwoń i znajdź odpowiedź.

Podgląd aplikacji

Pobierz Teraz !

ikona aplikacji App Store

ikona aplikacji Google Play