Informacja dla przedsiębiorców

POWRÓT

Zaktualizowano: 2020-04-07 14:11

PDF

Informacje dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, których działalności dotykają utrudnienia związane z pandemią koronawirusa mogą korzystać z rozwiązań zaproponowanych przez prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka. To zwolnienia z kilku opłat, które mają ułatwić finansowe stawanie na nogi po utracie źródła dochodu. Wyjaśniamy, jak z nich skorzystać.

Przypomnijmy, Wojciech Szczurek podjął decyzję o wprowadzeniu w życie kilku zmian, które mają pomóc lokalnym przedsiębiorcom w przetrwaniu trudnego okresu zawieszonej działalności.

Gdynia jest jednym z niewielu samorządów w całym kraju, które w obliczu nadchodzącego kryzysu zdecydowały się na podobne działania i wyciągnęły pomocną dłoń do przedsiębiorców. Sytuację obrazuje mapa przygotowana przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Od pierwszych chwil wejścia w życie rozporządzenia o zagrożeniu epidemicznym mieliśmy świadomość, że będziemy musieli walczyć nie tylko z koronawirusem, ale i o gospodarkę. Wprowadzone restrykcje chronią nasze zdrowie i życie, ale ekonomicznie są szkodliwe. Szukamy rozwiązań, które mogą pomóc w tej sytuacji. Ze szczególną troską myślimy o tych, którzy z dnia na dzień stracili możliwość pozyskiwania dochodu, z przyczyn na które nie mieli i nie mają wpływu - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Firmy, które na mocy rządowego rozporządzenia zostały zmuszone do tymczasowego zamknięcia mogą skorzystać w Gdyni z:
Jak wnioskować o ulgi?


W przypadku zwolnień z czynszu za wynajem lokali należących do miasta, wystarczy napisać podanie – najprościej w formie elektronicznej, na adres e-mailowy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl. Przedsiębiorca powinien podać m.in. podstawowe dane dotyczące działalności, dane adresowe i kontaktowe, tak aby ułatwić zweryfikowanie informacji o danej firmie. Można to zrobić także za pomocą ePUAP lub w formie tradycyjnej, korzystając np. z tzw. wrzutni na dokumenty w budynku Urzędu Miasta.

Więcej informacji: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.


Odroczenie płatności lokalnych podatków za okres od marca do czerwca – w tym przypadku wniosek w formie podania z podstawowymi danymi dotyczącymi przedsiębiorstwa oraz danymi dotyczącymi sytuacji finansowej danej firmy przyjmuje Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni. Również można skorzystać z formy mailowej: wydz.dochodow@gdynia.pl lub ePUAP, a także tradycyjnie, umieszczając wniosek we wrzutni na dokumenty.

Więcej informacji: Wydział Dochodów.

Zmniejszenie/zawieszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w czasie zamknięcia lokali

Gdyńscy przedsiębiorcy oraz organizacje pożytku publicznego ujęci w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi (lokale usługowe w budynkach mieszkalnych), którzy ograniczyli lub zawiesili aktywność gospodarczą na skutek ograniczeń spowodowanych zwalczaniem epidemii, w szczególności zaprzestali od połowy marca br. obsługi klientów w swoich lokalach i punktach usługowych, co wiązało się ze zmniejszeniem lub zaprzestaniem wytwarzania odpadów komunalnych na tych nieruchomościach, powinni w terminie do 10 kwietnia br. złożyć korektę deklaracji za gospodarowanie odpadami za miesiąc marzec. W korekcie deklaracji należy dokonać zmiany w treści załącznika A do deklaracji w taki sposób, aby odzwierciedlała rzeczywistą ilość opróżnień pojemników na odpady w tym miesiącu.

Wobec faktu, że w gminnym systemie gospodarowania odpadami ujęci są wyłącznie przedsiębiorcy i organizacje społeczne funkcjonujące na nieruchomościach mieszanych (mieszkaniowo-usługowych), deklaracje powinny zostać złożone przez administratorów tych nieruchomości. Oznacza to, że podmioty chcące obniżyć opłatę powinny przekazać administratorom nieruchomości, w których prowadzą działalność dane niezbędne do złożenia korekty deklaracji za miesiąc marzec.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upubliczniony jest na stronie http://www.wyrzucam.to/deklaracja.html. Zgodnie z treścią uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklaracje można złożyć:
  1. w formie papierowej – do siedziby Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 albo przy ul. 10 lutego 24 w Gdyni,
  2. w formie elektronicznej na adres skrzynki podawczej Urzędu Miasta Gdyni, z wykorzystaniem:
             a) elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), lub
             b) elektronicznej Platformy Cyfrowego Urzędu Miasta Gdyni.

Dodatkowe informacje:
* analogicznie należy postąpić w odniesieniu do kolejnych miesięcy, jeśli ilości odebranych pojemników ulegają zmianie. W momencie wznowienia działalności lub zwiększenia jej skali należy dokonać korekty deklaracji "w górę".
* w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej do korekty deklaracji należy dołączyć potwierdzenie zawieszenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Aktualna pozostaje deklaracja Prezydenta miasta Gdyni z dnia 23.03 br. o tym, że gdyńscy przedsiębiorcy oraz organizacji pożytku publicznego ujęci w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy musieli zamknąć swoją działalność gospodarczą na skutek wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020r. poz. 433), wobec nie wytwarzania w nich odpadów komunalnych nie muszą w czasie zamknięcia lokali wnosić opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – opłaty zostaną umorzone po złożeniu stosownego wniosku. Jednak wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia procedur administracyjnych, a umorzenie takie stanowi pomoc publiczną de minimis, która musi byś stosownie ewidencjonowana. Dlatego zdecydowanie lepszym i przyjaźniejszym rozwiązaniem będzie złożenie deklaracji w terminie do 10 kwietnia.

Więcej informacji: Wydział Dochodów, Referat Opłat za Gospodarowanie Odpadami.

Wnioski dotyczące umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny zostać złożone po wznowieniu działalności przedsiębiorstwa. Wniosek powinien zawierać adres nieruchomości, imię i nazwisko (nazwę przedsiębiorcy) którego działalności umorzenie ma dotyczyć oraz dokumentację o sytuacji finansowej firmy np. bilans czy rachunek zysków i strat. Te powinny być kierowane do Wydziału Dochodów Urzędu Miasta Gdyni, Referatu Opłat za Gospodarowanie Odpadami. Kontakt przez e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl.

Więcej informacji: Wydział Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami.

JEDEN NUMER 58 626 26 26

To Twój sposób na kontakt z miastem w każdej sprawie. Ten serwis prowadzi Miasto Gdynia. Łatwo i szybko możesz pozyskać informacje w każdej sprawie, która dotyczy miasta. Zadzwoń i znajdź odpowiedź.

Podgląd aplikacji

Pobierz Teraz !

ikona aplikacji App Store

ikona aplikacji Google Play