Pomoc społeczna

POWRÓT

Zaktualizowano: 2020-04-24 09:51

PDF

Falochron pomocy

W obliczu szczególnej sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa Gdynia szuka dostępnych rozwiązań i wyciąga pomocną dłoń do tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. W tym celu powstał Falochron - szeroki program wsparcia w czasie kryzysu. Składa się z kilku filarów. Cześć z nich, dotyczących przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, kultury czy edukacji, prezentowaliśmy w ostatnich dniach. Teraz przyszedł czas na kolejną odsłonę – pomoc dla mieszkańców. To pakiet działań dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Jednak to nie wszystko. W najbliższych dniach poinformujemy o kolejnych filarach.

Falochron - pod tą nazwą Gdynia prezentuje swój program pomocy, który jest adresowany do różnych grup. Dziś prezentujemy filar Falochronu ukierunkowany na sprawy społeczne. Dedykowany wszystkim gdynianom, którzy z powodu pandemii potrzebują różnego rodzaju wsparcia. Miasto przygotowało pakiet działań dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Obejmuje on pomoc psychologiczną, informacyjną i prawną, a także odpowiednie wsparcie w związku z brakiem dochodów czy trudnościami w uiszczeniu opłat czynszowych lub eksploatacyjnych za mieszkanie komunalne.

– Czas pandemii to trudny okres dla wielu gdynian. Wiele osób straciło pracę, bądź wszelkie dochody. Do takich osób kierujemy specjalny pakiet wsparcia. Powinny się zgłaszać do Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej za pośrednictwem telefonu, bądź maila i tam mogą uzyskać wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych, okresowych, bądź zasiłków na dożywianie. Potrzebującym oferujemy również pakiety żywnościowe, które są dostarczane za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gdynia wstrzymała, planowaną na kwiecień, podwyżkę czynszów w lokalach komunalnych. Mamy jednak świadomość, że i tak część osób może borykać się z problemami bieżących opłat za mieszkania. Ci mieszkańcy powinni zgłaszać się do Wydziału Spraw Społecznych, który przyjmuje zgłoszenia również zdalnie i mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy. Osobom, które potrzebują wsparcia psychologicznego, oferujemy porady zdalne. Ponadto uruchomiliśmy również telefony informacyjne i poradnicze dotyczące wszelkich spraw związanych z epidemią, jej skutkami, a także telefon z poradami prawnymi. Życzę Państwu, by pomoc ze strony władz samorządowych nie była potrzebna, ale każdy, kto jej potrzebuje, powinien to zgłaszać i w miarę możliwości takiej pomocy będziemy udzielać – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.Sieć pomocy w dzielnicach


Z myślą o osobach potrzebujących wsparcia w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznej (DOPS) uruchomiono dyżury telefoniczne oraz mobilne zespoły reagowania kryzysowego. Służą pomocą przez siedem dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00, a w weekendy między godz. 10.00 a 18.00. W razie potrzeby należy się tam zgłaszać telefonicznie - odpowiednio do miejsca zamieszkania:
Zasiłki


Mieszkańcom, którzy potrzebują wsparcia, np. w związku z utratą dochodów, Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej oferują:
Pomoc rzeczowa


Ponadto osobom samotnym, niesamodzielnym, które np. z powodu stanu zdrowia czy wieku muszą pozostawać w miejscu zamieszkania, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc rzeczową: pakiety żywieniowe z Banku Żywności lub ze Spółdzielni Razem. W tym przypadku należy zgłaszać do odpowiedniego Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pakiety dowożone są do miejsca zamieszkania osoby potrzebującej.Dodatek mieszkaniowy


W związku z epidemią i trudną sytuacja finansową mieszkańców, wstrzymana została zaplanowana na kwiecień podwyżka czynszów w lokalach komunalnych.

Ponadto osoby, które z racji drastycznego pogorszenia się sytuacji dochodowej (utrata pracy, utrata zarobków) nie są w stanie ponosić opłat czynszowych lub eksploatacyjnych za mieszkanie, mogą ubiegać się o wypłatę dodatku mieszkaniowego. Przysługuje on posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, których średni dochód brutto z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 2100 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1500 zł na osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym. W sprawie dodatków mieszkaniowych należy zgłaszać się do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Można to zrobić telefonicznie: 58 668-85-58 lub mailowo: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl.
Specjalne telefony pomocowe


Ważne są również inne formy wsparcia, wychodzące naprzeciw obecnym potrzebom mieszkańców.

Gdynia uruchomiła specjalny telefon: 58 743-21-64. Każdy mieszkaniec może tam zasięgnąć informacji na temat wsparcia w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa. Działa od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-20.00. Dyżurują pod nim specjaliści, którzy odpowiadają na pytania dotyczące:

U części osób doświadczanie epidemii może wywołać objawy ostrego stresu. Czasami pojawiają się też różnorodne kłopoty natury psychologicznej w codziennym funkcjonowaniu w ważnych obszarach życia. Dlatego przez całą dobę, pod numerem telefonu 58 622-22-22 oraz mailem: interwencja@zpsgdynia.pl specjaliści z Ośrodka Interwencji Kryzysowej udzielają wsparcia osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży znajdującym się w kryzysie psychicznym.

Miasto chce również pomóc w rozwiązaniu nurtujących mieszkańców wątpliwości prawnych, które pojawiły się w związku z epidemią. We współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz izbami radców prawnych i adwokatów świadczy nieodpłatne porady prawne i obywatelskie. Udzielane są drogą telefoniczną i mailową. Do dyspozycji gdynian oddano trzy numery telefonów. Porady prawne udzielane są od poniedziałku do piątku, pod numerami: 58 350-15-15 (w godzinach 8.00-20.00) oraz 572-382-456 i 572-382-444 (w godzinach 10.00-18.00). W celu uzyskania porady można kontaktować się również mailowo na adres: biuro@ovum.org.pl.
Pomoc wolontariuszy

Osoby potrzebujące wsparcia wolontariusza np. przy robieniu zakupów (w tym leków, żywności, środków czystości i higienicznych), wyprowadzaniu psa czy pomocy w wynoszeniu śmieci mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numer: 516-870-249 lub dzwoniąc pod numer odpowiedniego DOPS-u w miejscu zamieszkania.

Informacje dotyczące uzyskania pomocy znajdują się również na stronie gdyniawspiera.pl w zakładce poświęconej koronawirusowi.

JEDEN NUMER 58 626 26 26

To Twój sposób na kontakt z miastem w każdej sprawie. Ten serwis prowadzi Miasto Gdynia. Łatwo i szybko możesz pozyskać informacje w każdej sprawie, która dotyczy miasta. Zadzwoń i znajdź odpowiedź.

Podgląd aplikacji

Pobierz Teraz !

ikona aplikacji App Store

ikona aplikacji Google Play