Sprawy urzędowe i ważne telefony do służb

POWRÓT

Zaktualizowano: 2020-04-17 15:21

PDF

Formy świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Gdyni

RODZAJE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GDYNI W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA


ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z COVID- 19


Świadczenia dla osób, które w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniały co najmniej jedno z następujących kryteriów:
SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

1. Obowiązkowy kontakt z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym właściwym dla miejsca przebywania - Gdynia:
 
+48 605-462-480,
+58 620-18-38 w. 326,
lub psse.gdynia@pis.gov.pl

2. Po kontakcie z sanepidem, w przypadku wystąpienia objawów takich, jak:
- stan podgorączkowy,
- kaszel,
- złe samopoczucie,
- nieżyt nosa,
- ból gardła u osób z podejrzeniem kontaktu z koronawirusem
Należy skorzystać z teleporady w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej POZ.

3. W przypadku wystąpienia nagłego stanu zagrożenia zdrowotnego, np. duszności, należy wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 112 lub 999).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w powyższych sprawach, można skorzystać z infolinii NFZ: 800-190-590.


Lista szpitali zakaźnych województwa pomorskiego, do których trafiają chorzy z koronawirusem:

STANY NAGŁE STOMATOLOGICZNE


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Śródmieście Poradnia Stomatologiczna, ul. Żwirki i Wigury 14,
tel. +48 58 660 88 45, +48 58 660 88 69

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE

POMOC W STANACH NAGŁYCH PSYCHIATRYCZNYCH


Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza, Izba przyjęć, ul. Srebrniki 11, tel. +48 58 524 76 02


ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z NAGŁYM POGORSZENIEM STANU ZDROWIA NIEZWIĄZANE Z COVID-19


Stany nagłego pogorszenia zdrowia to:

W takich sytuacjach należy wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 112 lub 999) lub udać się na SOR/Izbę Przyjęć:

Szpital Morski im. PCK Izba Przyjęć Ogólna/Internistyczna

ul. Powstania Styczniowego 1
tel. +48 58 726 01 10

SOR Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni
ul. Wójta Radtkego 1
tel. +48 58 726 06 00, +48 58 726 08 03

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w powyższych sprawach, można skorzystać z infolinii NFZ: 800-190-590.

ŚWIADCZENIA ZWIĄZANIE Z PODSTAWOWĄ OPIEKĄ ZDROWOTNĄ (POZ), AMBULATORYJNĄ OPIEKĄ SPECJALISTYCZNĄ (AOS) I NOCNĄ OPIEKĄ CHORYCH (NOCh)


Świadczenia w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na chorobę inną niż koronawirus, potrzeba przeprowadzenia konsultacji lekarskiej, otrzymania zwolnienia lekarskiego lub e-recepty: [KLIK]

Poza godzinami otwarcia przychodni, pacjenci mogą skorzystać z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do godziny 8.00 dnia następnego.

Nocna Opieka Chorych (NOCh)

Powyżej 18 r. ż.:
Do 18 r. ż.:
 
Infolinia TPI (telefoniczna informacja pacjenta) udziela informacji na temat NOCh-u, najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) oraz apteki, najkrótszego terminu oczekiwania do lekarza specjalisty: +48 22 1256600
Infolinia NFZ: 800 190 590


APTEKI W GDYNI [KLIK]

JEDEN NUMER 58 626 26 26

To Twój sposób na kontakt z miastem w każdej sprawie. Ten serwis prowadzi Miasto Gdynia. Łatwo i szybko możesz pozyskać informacje w każdej sprawie, która dotyczy miasta. Zadzwoń i znajdź odpowiedź.

Podgląd aplikacji

Pobierz Teraz !

ikona aplikacji App Store

ikona aplikacji Google Play