Wszystko co musisz wiedzieć o koronawirusie

POWRÓT

Zaktualizowano: 2020-05-27 15:11

PDF

Odmrażanie szpitali pomorskich

Szpitale na Pomorzu powoli odmrażają planowe zabiegi, rehabilitacje i poradnie. Pacjenci będą mogli skorzystać z większej niż do tej pory liczby świadczeń oferowanych w szpitalach. Powracają planowe zabiegi i operacje. Jak przedstawia się sytuacja w gdyńskich i marszałkowskich szpitalach?

W całej Polsce trwa proces powolnego odmrożenia: coraz więcej osób wraca do pracy i codziennych obowiązków, a rząd łagodzi obostrzenia związane z pandemią. Swoją aktywność zwiększają również szpitale i inne podmioty lecznicze. Powracają planowane i odłożone zabiegi, pacjenci mogą skorzystać z rehabilitacji, a także konsultacji w poradniach przyszpitalnych.

– To niezwykle ważne, by działalność podmiotów leczniczych, podobnie jak i innych gałęzi usług  skierowanych do mieszkańców, była stopniowo przywracana. Powinno się to jednak odbywać z zachowaniem absolutnie wzmożonej czujności i przy przestrzeganiu wszelkich zasad ostrożności, bezpieczeństwa. Już wiemy, że musimy przyzwyczaić się do życia z epidemią, ale inni pacjenci także wymagający pomocy medycznej – mówi członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. - Nie możemy pozostawić pacjentów bez fachowej opieki, diagnostyki i leczenia, zwłaszcza, że w leczeniu czy rehabilitacji wielu chorób kluczową rolę w odgrywa czas – dodaje.

Jak było od początku epidemii?

Z powodu pandemii COVID-19 Ministerstwo Zdrowia narzuciło ograniczenia w wielu dziedzinach życia, w tym także w działalności szpitali, przychodni, poradni specjalistycznych czy zakładów rehabilitacyjnych. Część świadczeń została całkowicie wstrzymana. Przełożono tysiące zabiegów i operacji. Ograniczenia dotyczyły też leczenia onkologicznego – zwłaszcza w zakresie badań kontrolnych.

W miarę znoszenia ograniczeń podmioty lecznicze Samorządu Województwa Pomorskiego odmrażają systematycznie działalność. Nadal ze względów bezpieczeństwa ograniczana będzie liczba pacjentów, którzy będą mogli w ciągu dnia skorzystać do poradni lub zakładu diagnostycznego.

– W każdym podmiocie leczniczym, na każdym z oddziałów, w poradniach czy zakładach diagnostycznych, sytuacja jest inna. Co wynika w szczególności z rodzaju i dotychczasowego zakresu udzielanych w danym podmiocie świadczeń. Zróżnicowane są także możliwości lokalowe i sprzętowe poszczególnych podmiotów – tłumaczy Agnieszka Kapała-Sokalska.

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło także zakaz pracy dla personelu medycznego w dwóch miejscach na raz. Jakkolwiek jest to bezpieczniejsze rozwiązania z punktu widzenia epidemicznego, jednocześnie jednak ogranicza i tak niską dostępność do lekarzy i pielęgniarek w systemie.

Jak będzie przebiegać odmrażanie szpitali „marszałkowskich”? Poniżej prezentujemy raport opracowany przez Dorotę Kulkę z pomorskie.eu.

Szpitale Pomorskie


W Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni oraz Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni oddziały zabiegowe m.in. chirurgii ogólnej i dziecięcej, urazowo-ortopedycznej, naczyniowej, ginekologii, a także neurologia, interna, kardiologia, udarowy  i pediatria przyjmują tylko pacjentów (w tym osoby onkologiczne) w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Mają być dostępne dla pacjentów od czerwca. Podobna sytuacja dotyczy poradni specjalistycznych i badań diagnostycznych.

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku przyjmuje pacjentów zakażonych koronawirusem lub z podejrzeniem COVID-19. Od 11 maja planowane jest uruchomienie poradni hepatologicznej, chorób zakaźnych i profilaktyczno-leczniczej, a poradnia chorób zakaźnych dla dzieci ma być otwarta od czerwca.

Natomiast Szpital Specjalistyczny w Wejherowie od 6 maja wykonuje zabiegi okulistyczne, a w drugiej dekadzie miesiąca planuje odmrożenie  chirurgii i chirurgii dziecięcej oraz urologii. Poradnia kardiologiczna działa od 7 maja, a badania diagnostyczne będą wykonywane od 18 maja. Również od 18 maja będzie można skorzystać z poradni rehabilitacyjnej i fizjoterapii ambulatoryjnej. Od 4 maja Szpital Specjalistyczny w Wejherowie wznowił porody rodzinne.

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.


Pacjenci w stanach nagłych i onkologiczni są zaopatrywani i hospitalizowani na bieżąco. Zabiegi u pacjentów pilnych i niestabilnych (z list oczekujących) oraz onkologicznych (DiLO) zostaną wznowione od 11 maja. Z uwagi na epidemię i należyte bezpieczeństwo, liczba pacjentów w poczekalniach i na salach chorych będzie ograniczana o ok. 50 proc. w stosunku do standardowej.

Obsługa ambulatoryjna działa od 6 maja i we wszystkich poradniach odbywa się z zachowaniem czasowych odstępów między pacjentami albo w formie teleporad.

Badania diagnostyczne (endoskopia i radiologia) ruszyły 8 maja.

Chemioterapia onkologiczna działa bez zakłóceń przy zachowaniu dystansu czasowego i ankietowaniu. Ponadto, w Szpitalu św. Wojciecha od 30 kwietnia wznowiono porody rodzinne.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku


Zabiegi planowe, które zostały odwołane z powodu pandemii koronawirusa, będą wznowione od 11 maja. Dotyczy to bariatrii, protezoplastyki i artroskopii. Także od 11 maja będzie działać elektrofizjologia. Wszystkie poradnie ambulatoryjne rozpoczną przyjmowanie pacjentów od 12 maja. Badania diagnostyczne np. TK i MRI są wykonywane od 6 maja. Natomiast od 5 maja 2020 r. w słupskim szpitalu wznowił działalność ośrodek rehabilitacji.

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie


W związku z panującą pandemią SARS CoV-2 szpital ten decyzją wojewody pomorskiego znajduje się w stanie gotowości, co oznacza, że może stać się placówką jednoimienną. Dlatego przyjmowani są pacjenci w nagłych przypadkach i w stanach zagrożenia zdrowia i życia. 4 maja uruchomiono rehabilitację stacjonarną i opiekę ambulatoryjną w poradniach kardiologicznej, ortopedycznej (do tych poradni przyjmowani są pacjenci pierwszorazowi, pacjenci pierwszorazowi po leczeniu szpitalnym oraz pacjenci, którzy mają się zgłosić na wizytę zgodnie z decyzją lekarza) oraz onkologicznej (pacjenci pierwszorazowi z DiLO). Dla pozostałych pacjentów onkologicznych odbywają się teleporady: konsultacje, e-recepty, skierowanie na badania wysyłane są drogą pocztową.

Oddział chemioterapii dziennej nie funkcjonuje. Co ważne, chemioterapia i inne zabiegi onkologiczne, w tym płukanie portu i podawanie implantów, nie odbywają się w kościerskim szpitalu. Badania diagnostyczne zostaną uruchomione dopiero po zmianie decyzji wojewody i przywróceniu pełnej działalności szpitala.

Nie wstrzymano przyjęć do działającego w ramach pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego (świadczenia z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień). Działa też opieka hospicyjna i świadczenia długoterminowe w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku


Już od 20 kwietnia Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna przyjmuje pacjentów w ramach wizyt pierwszorazowych. Hospitalizacje planowane w Oddziale Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc rozpoczęły się 4 maja, a dzień później w Oddziale Pediatrycznym. W ramach opieki ambulatoryjnej działa od 6 maja poradnia rehabilitacyjna i wykonywane są zabiegi. Wszystkie realizowane porady, zabiegi i hospitalizacje wymagają zgody pacjenta.

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie


PCR nie zawiesiło realizacji świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych z zakresu reumatologii i reumatologii dzieci oraz geriatrii. Cały czas funkcjonowały też rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych oraz programy lekowe (leczenie: reumatoidalnego zapalenia stawów [RZS] o przebiegu agresywnym; ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów [ZZSK]; aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń [GPA] lub mikroskopowego zapalenia stawów; leczenie Certolizumab Pegol pacjentów z ciężką aktywną postacią spondyloartropatii osiowej [SPA] bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK). Wykonywane są też badania diagnostyczne jak tomografia komputerowa. Od 4 maja wznowiono lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną, fizjoterapię ambulatoryjną oraz ośrodek rehabilitacji dziennej.  Od 11 maja zacznie działać dzienny oddział psychogeriatryczny.

Szpital Specjalistyczny w Prabutach


Wykonywanie zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej rozpocznie się od 18 maja. Natomiast na bieżąco realizowane są świadczenia dotyczące gruźlicy, chorób płuc, chorób wewnętrznych i pulmonologii. Działają też ambulatoryjne poradnie: onkologiczna, chirurgii klatki piersiowej oraz chirurgii ogólnej. Badania diagnostyczne m.in.: gastroskopia, kolonoskopia i TK wykonywane są na bieżąco.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku


Poradnia Zdrowia Psychicznego funkcjonuje w formie teleporad. Leczenie psychiatryczne nie było wstrzymane, ograniczono jedynie tymczasowo przyjęcia ze względu na wprowadzoną kwarantannę. Wznowienie leczenia uzależnień, w szczególności detoksykacja, planowane jest od 11 maja.

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim


Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości wznowią działalność do 11 maja. Natomiast Oddział Leczenia Uzależnień (przymusowe leczenie odwykowe) funkcjonuje od 5 maja.

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku


Uruchomienie oddziału dziennego psychiatrycznego jest planowane na 1 czerwca, a oddział psychiatryczny funkcjonuje bez zakłóceń. W centrum w ramach opieki ambulatoryjnej działają wszystkie poradnie (teleporady i wizyty osobiste). W przypadku leczenia uzależnień oddział stacjonarny odwykowy funkcjonuje bez przerw, ale liczba pacjentów zmniejszona do 30 proc.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień


Leczenie w Poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia odbywa się w systemie ciągłym od 16 marca w systemie teleinformatycznym (porady diagnostyczne). Terapia grupowa została zawieszona do czasu wydania rekomendacji GIS i NFZ.
 
W czasie pandemii Poradnia Terapii Uzależnień – program leczenia substytucyjnego pracuje 7 dni w tygodniu, nie było przerw w udzielaniu świadczeń medycznych. Pacjenci są na bieżąco przyjmowani.
 
Praca Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Smażynie opiera się na pracy grupowej i indywidualnej. NFZ nie wydał zgody na pracę grupową w systemie teleinformatycznym, dlatego też terapia w grupowa została zawieszona do czasu wydania pozytywnych rekomendacji GIS i NFZ.
 
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych w Smażynie wznowiły przyjęcia pacjentów 21 kwietnia zgodnie z procedurą minimalizacji ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 opracowaną przez WOTU w Gdańsku. Procedura uzyskała pozytywna opinię Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i stanowi wzorzec postępowania przyjęć do ośrodków całodobowych na terenie województwa oraz przykład dobrej praktyki do stosowania w Polsce. Osoby przyjmowane są na bieżąco w miarę zwalniania się pokoi do kwarantanny (5 pokoi) w ośrodku.

JEDEN NUMER 58 626 26 26

To Twój sposób na kontakt z miastem w każdej sprawie. Ten serwis prowadzi Miasto Gdynia. Łatwo i szybko możesz pozyskać informacje w każdej sprawie, która dotyczy miasta. Zadzwoń i znajdź odpowiedź.

Podgląd aplikacji

Pobierz Teraz !

ikona aplikacji App Store

ikona aplikacji Google Play